CNC riadiace systémy a pohony NCT

  

CNC riadiace systémy a pohony NCT
  • 15/19“ dotyková obrazovka
  • operačný systém Windows 10
  • programovanie v slovenskom a českom jazyku
  • kapacita pamäte na technologické programy 100 GB – SSD
  • absolútne odmeriavanie Heidenhain EnDat 2.2
  • statické 3D zobrazenie obrobkov
  • NCT simulátor – tvorba programov cez PC mimo stroja

myNCT ponúka moderné programovacie rozhranie, s efektívnym programovaním, tvorbou kontúr ako aj makro programov, bez nutnosti a znalosti vypisovania zložitých G-kódov. Programovanie je na báze intuitívneho vyplňovania dialógových tabuliek podporených grafickým zobrazením, ktoré je možné kombinovať aj s manuálnym písaním programu. 3D simulácia poskytuje reálny obraz o procese obrábania a zobrazenie výsledného produktu. Takto sa dá jednoducho predísť chybám v programe, prípadne poškodeniu stroja.

myNCT

Vynikajúci nástroj na tvorbu programov a testovanie priamo na PC. Vhodné na vzdelávacie účely, off-line programovanie a testovanie CAM programov. Možnosť importu virtuálnych strojov so zodpovedajúcimi reálnymi parametrami s možnosťou testovanie veľkých CAM súborov so zobrazením skutočného času obrábania. Na PC beží rovnaký kód ako na obrábacom stroji, takže si môžeme byť istí, že dosiahnutý výsledok na PC bude rovnaký ako skutočné obrábanie.

PC simulátor NCT

Majte svoje obrábacie stroje online a vždy pod dohľadom pomocou počítača v kancelárii alebo mobilného zariadenia. Nie je k tomu potrebné nič iné len internetové pripojenie a služba NCT NOW.

Pomocu služby môžete vidieť aktuálny stav strojov, ich využitie ako i aktuálnu operáciu alebo vyrobené kusy. V prípade poruchy viete odoslať chybový protokolový súbor priamo do servisného centra.

NCT NOW

Adresa

SLOVTOS spol. s r.o.
941 34 Jasová 600
Slovenská Republika

E-MAIL A TELEfÓN

Sociálne siete

FACEBOOK
LINKEDIN