CNC riadiace systémy a pohony NCT

  

CNC riadiace systémy a pohony NCT
  • 15/19“ dotyková obrazovka
  • operačný systém Windows 10
  • programovanie v slovenskom a českom jazyku
  • kapacita pamäte na technologické programy 100 GB – SSD
  • absolútne odmeriavanie Heidenhain EnDat 2.2
  • statické 3D zobrazenie obrobkov
  • NCT simulátor – tvorba programov cez PC mimo stroja

Najúčinnejší CNC program môže byť napísaný v G kóde, ktorý je základom CNC programovania. Dialógové zadávanie údajov pomocou myNCT poskytuje pomoc s účinným programovaním v G kóde. Nemusíte si pamätať komplikované reťazce adries. Systém vám ponúka pre intuitívne programovanie dialógové tabuľky, ktoré je možné kombinovať s voľným písaním programu v textovom editore. Pri zadaní parametrov hrubého obrobku je možné spustiť simuláciu obrábania a vidieť výsledný produkt.

Majte svoje obrábacie stroje online a vždy pod dohľadom pomocou počítača v kancelárii alebo mobilného zariadenia. Nie je k tomu potrebné nič iné len internetové pripojenie a služba NCT NOW.

Pomocu služby môžete vidieť aktuálny stav strojov, ich využitie ako i aktuálnu operáciu alebo vyrobené kusy. V prípade poruchy viete odoslať chybový protokolový súbor priamo do servisného centra.

Adresa

SLOVTOS spol. s r.o.
941 34 Jasová 600
Slovenská Republika

E-MAIL A TELEfÓN

Sociálne siete

FACEBOOK
LINKEDIN